SFirst hjälp behöver bedömning

Första hjälpen behöver bedömning

HSE kan inte berätta vilken bestämmelse du ska göra för första hjälpen. Du som arbetsgivare Gå Ner I Vikt Snabbt Piller är bäst att förstå din arbetsplats exakta och bestämma vad du behöver ge.

Första hjälpen måste vara och lämplig under omständigheterna. Det innebär att du alltid måste tillhandahålla tillräcklig första hjälpenutrustning (första hjälpen kit), anläggningar och personal.

För att bestämma vilken bestämmelse du behöver för att göra dig borde du göra en förstahjälpsbehovsbedömning. Denna bedömning bör överväga omständigheterna på din arbetsplats, arbetskraft och de risker och risker som kan vara närvarande. Resultaten kommer att hjälpa dig att bestämma vilka förstahjälpsarrangemang du behöver sätta på plats.

Vid bedömningen av dina första hjälpenbehov bör du överväga:

arten av det arbete du gör

risker och risker på arbetsplatsen (inklusive särskilda faror som kräver särskilda arrangemang)

Arbetskraftens art och storlek

arbetsmönstren hos din personal

semester och annat frånvaro av dem som kommer att bli förstahjälpmedel och utsedda personer

Din organisations historia av olyckor

Du kan också behöva överväga:

Behovet av resande, avlägsna och ensamma arbetare

fördelningen av din personalstyrka

avlägsenheten hos någon av dina webbplatser från akutmedicinska tjänster

om dina anställda arbetar på delade eller flerbelägna platser

Första hjälpen för icke-anställda (t.ex. allmänheten).

HSE har publicerat ytterligare vägledning om alla ovanstående faktorer som hjälper dig att utföra din förstahjälpsbehovsbedömning.

Du kan också önska att överväga vår serie av fallstudier, som innehåller scenariobaserade exempel på förstahjälpsbehovsbedömningar för en mängd olika arbetsplatser. De visar de allmänna principerna för att bestämma vilken bestämmelse du ska göra för första hjälpen, men du bör inte anta att de visade resultaten är direkt överförbara till din arbetsplats.

Du behöver inte anteckna resultaten från din behovsbedömning, men det kan vara bra att du gör det, eftersom det kommer att visa hur du har bestämt dig för den första hjälpenbeställningen du gör.

Minimikravet när det gäller personal är att utse en person för att ta hand om förstahjälpsarrangemang. Dessa utnämnda personers roller innefattar att ta hand om utrustning och anläggningar för första Gå Ner ett Kilo I Veckan hjälpen och ringa nödtjänsten vid Gå Ner I Vikt På En Vecka behov. Den utsedda personen kan också tillhandahålla nödsituationer inom sin roll och kompetens, där en första assistent är frånvarande på grund av oförutsedda omständigheter. En utsedd person är inte skyldig att ha någon formell utbildning.

Om din arbetsplats har större hälso- och säkerhetsrisker, till exempel använder du maskiner eller farliga material, då är det mer troligt att du behöver en utbildad första hjälpreda.