Katalysator för förändring

Det finns några domar i högsta domstolen som är så signifikanta att nästan alla som deltog i skolan har hört talas om dem:

Marbury v. Madison var det första fallet som domstolen bestämde att en lag antagen kongress var okonstitutionell och därigenom fastställde sin rätt att göra det.

Onsdagen är årsdagen för ett annat landmärke som domstolen avgör. I Brown v. Utbildningsnämnden i Topeka plundrade National Association for Advancement of Colored People fallet med en ung Kansas svart tjej. Framtida högsta domstolen rättvisa Thurgood Marshall var en framträdande medlem av NAACP laglag.

För sextio tre år sedan, den 17 maj 1954, hävdade Högsta domstolen att men lika inte var acceptabelt vid utbildningen av rasavskiljning av skolor var i sig ojämlik och därför okonstitutionellt.

Inom ett år bestämde domstolen Går Man Ner I Vikt att skolor borde Gå Ner ett Kilo I Veckan integreras med all avsiktlig hastighet. enhälligt Viktminskning Tabletter beslut i den unga tjejföreningen tjänade som en inspiration och en katalysator för civilrättsrörelsen. Under de kommande årtiondet ledde heroiska siffror laddningen och hinder för integration i offentliga lokaler föll som dominon.